<noframes id="57ff3">

<xmp id="57ff3"><menuitem id="57ff3"></menuitem>
     1. Oikeudellinen huomautus


      Sopimuksen hyv?ksyminen.?Bristol-Myers Squibbin verkkosivuston k?ytt?? ("Sivusto") m??ritt?v?t seuraavat k?ytt?ehdot ("K?ytt?ehdot") sek? soveltuvat lait. Vierailemalla ja selaamalla Sivustoa hyv?ksyt ilman reunaehtoja n?m? K?ytt?ehdot sek? sen, ett? ne ylitt?v?t muut sinun ja Bristol-Myers Squibbin v?liset sopimukset ja ettei n?ill? sopimuksilla ole vaikutusta koskien Sivustolla vierailuasi ja sen k?ytt??si. Kaikki n?iss? K?ytt?ehdoissa tehdyt viittaukset "Bristol-Myers Squibbiin" viittaavat kollektiivisesti Bristol-Myers Squibb Companyyn ja sen kaikkiin nykyisiin ja tuleviin tyt?ryhti?ihin sek? muihin siihen liittyviin yhti?ihin.

      K?yt?n laajuus.?Bristol-Myers Squibb yll?pit?? Sivustoa sinun henkil?kohtaista tiedonhankintaasi, oppimista, ja viestint?? varten. Voit selailla sivua rajoituksetta. Voit ladata Sivustolla esill? olevia aineistoja ainoastaan ei-kaupallista, henkil?kohtaista k?ytt?? varten sill? ehdolla, ett? s?ilyt?t aineistossa olevat tekij?noikeus- ja omistussuhdetiedot. Et kuitenkaan voi jakaa, muokata, l?hett??, uudelleenk?ytt??, uudelleenjulkaista tai k?ytt?? Sivuston sis?lt??, teksti- ja kuvasis?lt? mukaan lukien, julkisessa tai kaupallisessa k?ytt?tarkoituksessa ilman Bristol-Myers Squibb Companyn kirjallista suostumusta. Ymm?rr?t, ett? Bristol-Myers Squibb ei ole vastuussa siit?, ett? Sivuston sis?lt? olisi soveltuvaa tai saatavilla k?ytt??n Yhdysvaltain ulkopuolella, ja Sivuston k?ytt? sellaisilta alueilta, joissa Sivuston sis?lt? saattaa olla lains??d?nn?n vastaista tai sopimatonta, on kielletty. Sivuston k?ytt?minen muista sijainneista tapahtuu omalla vastuullasi, ja olet itse vastuussa siit?, ett? sis?lt? noudattaa paikallista, sovellettavaa lains??d?nt??.

      Ei l??ketieteelist? neuvontaa.?Sivusto ei tarjoa l??ketieteellist? neuvontaa. Rajatuin poikkeuksin Bristol-Myers Squibbin tuotteet ovat saatavilla vain rekister?idyn terveysalan ammattilaisen kirjoittamalla reseptill?. Bristol-Myers Squibb ei ole osallisena l??ketieteellisen tai vastaavan ammatillisen palvelun tai neuvonnan tarjoamisessa, eik? Sivustoa ole tarkoitettu korvaamaan terveyspalveluiden tarjoajan l??ketieteellisi? neuvoja. Mik?li haluat tai tarvitset t?llaista neuvontaa, sinun tulee k??nty? l??k?rin tai terveyspalveluiden tarjoajan puoleen.

      Tuoteinformaatio.?T?ll? Sivustolla oleva informaatio on tarkoitettu vain Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkil?ille. Edell? mainitusta huolimatta Sivusto linkkeineen voi sis?lt?? tietoa tuotteista, jotka voivat olla tai olla olematta saatavilla muissa maissa, alueilla tai maanosissa (Yhdysvallat mukaanlukien); jotka voivat olla saatavilla eri tavaramerkin alla eri maissa; ja jotka voivat eri maissa olla paikallisen hallintoviranomaisen hyv?ksymi? myyt?v?ksi tai k?ytett?v?ksi eri indikaatioin tai rajoituksin. Mit??n Sivustolla olevaa sis?lt?? ei tule tulkita mainonnaksi tai ostokehotukseksi mink??n tuotteen tai palvelun osalta, tai sellaisen tuotteen tai palvelun k?ytt?kehotukseksi, jota asuinmaasi, mukaan lukien Yhdysvaltojen, lains??d?nt? ei ole hyv?ksynyt. Saadaksesi tarkkaa tietoa yksitt?isest? tuotteesta tutustu t?ydelliseen pakkausselosteeseen, jonka asuinmaasi toimivaltainen hallintoviranomainen on hyv?ksynyt. Sivustolla tarjolla olevat pakkausselosteet pohjaavat Yhdysvaltain merkint?vaatimuksiin, eiv?tk? ne v?ltt?m?tt? t?yt? vaatimuksia, joita niille asetetaan Yhdsyvaltain ulkopuolella.

      Tekij?noikeuden suoja.?Kaikkeen aineistoon, jonka n?et tai luet Sivustolla, tulee suhtautua tekij?noikeuden alaisena sis?lt?n?, ellei t?st? poikkeamisesta ole erikseen mainittu, eik? t?llaista aineistoa voida k?ytt?? muutoin kuin n?iden K?ytt?ehtojen ja Sivuston tekstien mukaisesti ilman Bristol-Myers Squibb Companyn kirjallista suostumusta. Bristol-Myers Squibb ei esit? eik? vastaa siit?, ett? Sivustolla olevien aineistojen k?ytt?si ei voisi olla ristiriidassa sellaisten kolmansien osapuolten, joita Bristol-Myers Squibb ei omista, tai jotka eiv?t ole siihen liitoksissa, oikeuksien kanssa.

      Tavaramerkit.?Tavaramerkit, kauppanimet, logot ja palvelumerkit (kollektiivisesti "Tavaramerkit"), jotka ovat esill? Sivustolla ovat Bristol-Myers Squibbin ja muiden toimijoiden rekister?imi? tai rekister?im?tt?mi? Tavaramerkkej?. Mit??n Sivuston sis?lt?? ei tule pit?? suorana tai ep?suorana lisenssin tai oikeuden my?nt?misen? mink??n Sivustolla esitetyn Tavaramerkin k?ytt?miseen ilman Bristol-Myers Squibbin tai Tavaramerkin mahdollisesti omistaman kolmannen osapuolen kirjallista suostumusta. T?ll? Sivustolla esitettyjen Tavaramerkkien sek? kaiken muun Sivuston sis?ll?n k?ytt?, muutoin kuin n?iden K?ytt?ehtojen mukaan, on kokonaan kielletty. Huomautamme lis?ksi, ett? Bristol-Myers Squibb tulee kaikissa tilanteissa puolustamaan immateriaalioikeuksiaan kaikin lain sallimin keinoin, mukaan lukien rikosoikeudelliset toimet.

      Oikeuksien rajoitukset.?Bristol-Myers Squibb k?ytt?? kohtuulliseksi katsottavia keinoja taatakseen Sivuston informaation t?sm?llisyyden ja ajanmukaisuuden, mutta ei ota vastuuta sis?ll?n t?sm?llisyydest?. Bristol-Myers Squibb ei vastaa mill??n tavalla mist??n Sivuston sis?ll?ss? olevista virheist? tai puutteista. Edell? mainittua rajoittamatta, kaikki Sivustolla oleva tarjotaan sinulle "KUTEN ON", ILMAN VASTUUTA, SUORAA TAI EP?SUORAA, MUKAAN LUKIEN, MUTTEI RAJOITTUEN, SALLITTUISTA KAUPALLISEN K?YT?N TAKUISTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN K?YTT??N TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA. Huomioi, ett? jotkin hallintoalueet eiv?t mahdollisesti salli edell? mainitun kaltaisia oikeuksien rajoituksia, joten jotkin edell? mainituista rajoituksista eiv?t ehk? koske sinua. Saat tietoa oikeuksien rajoittamista koskevista rajoituksista tai kielloista paikallisesta lains??d?nn?st?si.

      Vastuun rajoitus.?Sivustolle p??sy, sen k?ytt? ja selailu tapahtuvat omalla riskill?si. Bristol-Myers Squibb eik? mik??n muu Sivuston luomiseen, tuottamiseen tai sinulle esille tarjoamiseen liittyv? taho ole vastuussa mist??n suorasta, ep?suorasta tai muusta vahingosta, jota sinulle aiheutuu Sivustolle p??syst? tai sen k?yt?st?. Bristol-Myers Squibb ei ole vastuussa, eik? tule ottamaan vastuuta mist??n vahingoista tai viruksista, jotka mahdollisesti saastuttavat tietokoneesi tai muun laitteistosi k?ytt?ess?si tai selatessasi Sivustoa tai ladatessasi mit? tahansa aineistoa, dataa, teksti? tai kuvia Sivustolta.

      Kielletyt l?hetykset.?Jotkin Sivuston alueet voivat antaa sinulle p??syn verkkofoorumeihin sek? mahdollisuuden l?hett?? s?hk?postia tai muutoin l?hett?? palautetta Bristol-Myers Squibbille. Bristol-Myers Squibb ei sponsoroi n?it? foorumeita, ja samalla irtisanoutuu kaikesta vastuusta koskien kaikkea n?iden foorumien sis?lt??. Sinulla ei ole oikeutta julkaista tai l?hett?? laitonta, uhkailevaa, solvaavaa, irstasta, vihapuhetta sis?lt?v??, pornografista tai muutoin ep?asiallista sis?lt??, eik? mit??n muutakaan sis?lt??, jonka voidaan katsoa olevan k?yt?st? tai kehottavan k?yt?kseen, joka on rikos, rikkoo siviilioikeudellista vastuuta tai mit? tahansa muuta lakia. Lis?ksi kiellet??n kaiken sellaisen informaation julkaisu tai l?hett?minen, joka (a) loukkaa muiden oikeuksia tai loukkaa heid?n yksityisyydensuojaansa tai julkaisuoikeuttaan, (b) on tekij?noikeuden, tavaramerkin tai muun immateriaalioikeuden suojaama, ilman erillist? kirjallista suostumusta ko. oikeuden haltijalta, (c) sis?lt?? viruksen, bugin tai muun vahingollisen osan, tai jolla (d) rajoitetaan laittomasti toisen henkil?n mahdollisuuksia kaupank?yntiin tai kilpailuun. Olet yksin vastuussa kaikista vahingoista, jotka tekij?noikeuden, tavaramerkin tai muun immateriaalioikeuden loukkaamisesta aiheutuu, sek? kaikista vahingoista, joita sinun Sivustolla k?ymisest?si tai sen k?yt?st?si aiheutuu.

      K?ytt?jien l?hett?m?t tiedot.?Kaikki s?hk?isess? muodossa Sivustolle l?hetett?v? "henkil?it?viss? oleva informaatio" kuuluu Sivuston Yksityisyydensuojak?yt?nn?n alle. Toisaalta, kaikki viestint? tai aineisto, jota l?het?t Sivustolle s?hk?postilla tai muussa muodossa, mukaan lukien kaikki data, kysymykset, kommentit, ehdotukset ja vastaavat, tullaan k?sittelem??n ei-salattavana tietona, joka ei ole kenenk??n omaisuutta. Samalla ymm?rr?t, ett? kaikkea l?hett?m??si tai julkaisemaasi voidaan k?ytt?? Bristol-Myers Squibbin toimesta mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien, muttei rajoittuen seuraaviin: j?ljent?miseen, edelleenjakamiseen, l?hett?miseen, julkistamiseen, julkiseen esitt?miseen ja julkaisemiseen. T?m?n lis?ksi Bristol-Myers Squibb voi vapaasti k?ytt?? kaikkia ideoita, konsepteja, tietotaitoa, prosesseja tai tekniikoita, joita olet Sivustolle l?hett?nyt mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien, muttei rajoittuen seuraaviin: tuotteiden ja palveluiden kehitysty?, valmistaminen, markkinointi ja myyminen l?hett?mi?si ideoita, konsepteja, tietotaitoa, prosesseja tai tekniikoita k?ytt?en.

      Linkit muihin sivustoihin.?Bristol-Myers Squibb ei ole arvioinut kaikkia Sivustoon linkitettyj? muita sivustoja, eik? vastaa mist??n Sivuston ulkopuolisten sivustojen sis?ll?ist? tai Sivustoon ulkopuolelta linkitetyist? sivustoista. Oma linkitt?misesi muihin Sivuston ulkopuolisiin sivuihin tai sivustoihin tapahtuu omalla vastuullasi. Linkitt?ess?si toiseen sivustoon, sinun on k?yt?v? l?pi kyseisen uuden sivuston oikeudelliset ilmoitukset ja yksityisyydensuojak?yt?nt?. Ne voivat erota t?t? Sivustoa koskevista vastaavista dokumenteista.

      Sovellettava laki.?T?m? sopimus ja sen noudattaminen on Amerikan Yhdysvaltojen New Jerseyn osavaltion lakien alaista, riippumatta mahdollisista ristiriidoista lain m??r?ysten kanssa. Annat suostumuksesi ja sallit kaiken Sivustolle p??syst?si ja Sivuston k?yt?st?si johtuvista kysymyksist? ja ongelmista k?yt?v?n oikeuden tapahtua Amerikan Yhdysvaltojen New Jerseyn osavaltion Mercerin piirikunnassa tuomiovaltaisten osavaltion ja liittovaltion oikeusistuinten edess?. Sen mukaan, mit? soveltuva laki asiasta sallii, on kaikki vaateet ja toimenpiteet k?ynnistett?v? kahden (2) vuoden kuluessa ne aiheuttaneesta p?iv?st?.

      Sopimuksen muokkaaminen.?Bristol-Myers Squibb voi milloin tahansa muuttaa n?it? Sivustolle p??sy? ja sen k?ytt?? koskevia K?ytt?ehtoja. Kaikki n?iden K?ytt?ehtojen muutokset julkaistaan Sivustolla. Kaikki muutokset ovat sinua sitovia, ja sinun tulee siksi perehty? Sivustolla julkaistuihin K?ytt?ehtoihin s??nn?llisesti.

      91国自产在线老师啪