<noframes id="57ff3">

<xmp id="57ff3"><menuitem id="57ff3"></menuitem>
     1. Hero Image

      Witamy

      Bristol-Myers Squibb Polska

      O Bristol-Myers Squibb Polska

      Bristol-Myers Squibb jest firm? biofarmaceutyczn?, której celem jest dostarczanie pacjentom leków o najwy?szej jako?ci, pozwalaj?cych walczy? z najci??szymi chorobami. Nasze specjalistyczne leki pomagaj? pacjentom w walce z licznymi nowotworami, AIDS czy wirusowym zapaleniem w?troby.

      Bristol – Myers Squibb, jako pierwsza firma farmaceutyczna na ?wiecie wprowadzi?a nowoczesn? immunoterapi? w leczeniu najpowa?niejszych i najtrudniejszych nowotworów. ?Nasze leki onkologiczne, ze wzgl?du na ich prze?omowy i innowacyjny charakter by?y nagradzane presti?owymi nagrodami farmaceutycznymi.

      Bristol-Myers Squibb dzia?a na ?wiecie ju? ponad 125 lat a jednym z naszych kluczowych czynników sukcesu jest szeroko zakrojony program badań i rozwoju, uznawany za jeden z?najbardziej efektywnych w bran?y. Pozwala nam to regularnie udost?pnia? pacjentom nowe leki.

      Na polskim rynku Bristol-Myers Squibb dzia?a od ponad 20 lat. Prowadzimy dzia?alno?? badawcz? i sprzeda?ow?. W Polsce znajduje si? tak?e centrala badań klinicznych dla regionu Europy ?rodkowo-wschodniej. Poza dzia?alno?ci? komercyjn? firma podejmuje równie? wiele dzia?ań i inicjatyw edukacyjnych we wspó?pracy ze stowarzyszeniami dzia?aj?cymi na rzecz pacjentów onkologicznych.


      Global Business

      Dyrektor Generalny (CEO):
      Centrala:
      Nowy Jork, USA
      Bran?a:
      Biofarmaceutyki
      Strona www:
      Skrót NYSE:
      BMY
      Inwestycje w R&D:
      4,94 mld USD ??cznie z nak?adami na odkrycie i opracowanie nowych leków
      G?ówne lokalizacje:

      Polska?

      Dyrektor Generalny:
      Antoni ?arski
      Siedziba:
      Armii Ludowej 26
      00-609 Warszawa
      91国自产在线老师啪